Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2012

Athro
Nienawidziłem poranków. Przypominały, że noc ma swój koniec i trzeba znowu radzić sobie z myślami.
— Samotność w Sieci
Reposted fromirresolute irresolute

November 05 2012

Athro
6348 b7ed 500
Reposted fromell ell
Athro
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
— wygrzebane.
Reposted fromkatalama katalama
Athro
7449 6e96
Reposted fromkorba korba
Athro
7559 f88c 500
Reposted fromwojciechwu wojciechwu

November 01 2012

Athro
A: Ja spadam. Idę się przejść, bo zaraz zacznie padać. 
P: Idź , tylko się nie zgub i nie daj sie porwać xd
A: Bedę ostrożna wprost proporcjonalnie do urody porywacza xd
— oooooh ;D
Reposted fromperfectsense perfectsense
Athro
Chcesz poznać moją psychikę? Witam w ruinach, kiedyś było tu pięknie.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
Athro
7642 102e
Reposted fromarmadillo armadillo
Athro
7677 fa6d 500
Reposted fromarmadillo armadillo
Athro
Chodź obejmij mnie do krwi...
— Republika (centrum-chujozy.soup.io)
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
Athro
Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości.
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem (wastedspace.soup.io)
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
Athro
 I zaczęłam czuć rzeczy, których nie mogłam zrozumieć ...
— Ellie Goulding - Are You Happy Now (centrum-chujozy.soup.io)
Reposted fromin-flagranti in-flagranti

October 28 2012

Athro
- Chce pan o tym porozmawiać?
- Bardzo jego kurwa mać chętnie
— Kiler
Athro
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
Athro
napij się ze mną wina, napij się ze mną wódki, zapalimy papierosa, utopimy smutki
— Tabu; Jak dobrze Cię widzieć
Reposted fromspes spes
Athro
0503 7dba
Reposted fromnensi nensi
Athro
Znowu jesteś i znowu odejdziesz.
Athro
0926 4e43
Reposted frombutterbeer butterbeer
Athro
Zawsze wierzyłem w głupców. Moi przyjaciele nazywają to wiarą w samego siebie.
— Edgar Allan Poe
Reposted frommarysia marysia
Athro
0982 f849
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl